Ban Ẩm Thực
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Kính ngày 24 tháng 11

Ban Đọc Sách
Lễ Hai Thánh Phêrô và Phao Lô – Kính ngày 29 tháng 6

Ban Phụng Vụ
Thánh Martino de Porre – Kính ngày 3 tháng 11

Ban Thanh Niên
Lễ Chúa Kitô Vua – Kính ngày 21 tháng 11

Ban Thông Tin
Thánh Gioan Tông Đồ – Kính ngày 27 tháng 12

Ca Đoàn Cecilia
Thánh Cecilia – Kính ngày 22 tháng 11

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Lễ Thánh Tâm Chúa – Kính ngày 11 tháng 6

Hội Các Bà Mẹ
Thánh Monica – Kính ngày 27 tháng 8

Nhóm Gia Đình Tận Hiến
Lễ Mẹ Sầu Bi – Kính ngày 15 tháng 9

Nhóm Giúp Lễ
Lễ Mẹ Dâng Chúa Hài Nhi Vào Đền Thờ (Lễ Nến) – Kính ngày 2 tháng 2

Nhóm Múa Phụng Vụ
Thánh Giacinta – Kính ngày 20 tháng 2

Nhóm Thừa Tác Viên Thánh Thể
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Kính 60 ngày sau Lễ Phục Sinh

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa – Kính ngày Chúa Nhật thứ 2 sau Phục Sinh

Trường Học Việt Ngữ
Thánh Đaminh Savio – Kính ngày 6 tháng 5

Youth Group / Nhóm Giới Trẻ
Chân Phước Carlo Acutis – Kính ngày 12 tháng 10