I.  Hãy luôn vững tin

  1. Nhập lễ: Về Nơi Đây (red book page 98)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 66
  3. Dâng lễ: Chúng Con Dâng- Kim Long (red book page 116)
  4. Hiệp lễ: Cho Con Vững Tin – Lm. Thai Nguyen
  5. Kết lễ: Tận Hiến Cho Mẹ (red book page 323)