I. Dụ ngôn người gieo giống

  1. Nhập lễ: Ngợi Ca – Lm Nguyễn Duy (red book page 83)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 64
  3. Dâng lễ:  Ngàn Lời Chúc Tụng – Ngọc Linh
  4. Hiệp lễ: Hãy Lắng Nghe Lời Chúa 
  5. Kết lễ: Kìa Ai – Vinh Hạnh (red book page 310)