I. Chúa là sự sống lại và là sự sống

  1. Nhập lễ:   Giọt Lệ Sầu – Lãng Tử
  2. Đáp ca:  Thánh Vịnh 129
  3. Dâng lễ: Con Muốn Dâng – Pm Cao Huy Hoàng (blue book page 70)
  4. Hiệp lễ: Xin tri ân – Thành Tâm (blue book page 128)
  5. Kết lễ: Gần Lòng Mẹ Maria (red book page305)