I. Chúa là nguồn ánh sáng.

  1. Nhập lễ: Hãy Chỗi Dậy – Kim Long  (red book page 32)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 22
  3. Dâng lễ : Con Xin Tiến Dâng 2 (red book page 119)
  4. Hiệp lễ:  Xin Chúa Chữa Lành Con
  5. Kết lễ:  Lạy Thánh Giuse (red book page 346)