I. Hãy Sống Theo Lời Ngài

  1. Nhập lễ: Vui Ca Phục Sinh
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 15
  3. Dâng lễ: Lễ Dâng Phục Sinh (Lgn Nguyễn Hùng Lân)
  4. Hiệp lễ:  Xin Ở Lại Với Con (Đinh Công Huỳnh) – Ca Đoàn Ngôi Ba
  5. Kết lễ: Ra Về (red book page 279)