I. Phúc cho kẻ không thấy mà tin

  1. Nhập lễ: Chúa Phục Sinh – Kim Long (red book page 52)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 117
  3. Dâng lễ: Hiến Lễ Phục Sinh – Nam Sơn. 
  4. Hiệp lễ: Không Thấy Mà Tin -Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân (red book page 54)
  5. Kết lễ:  Bao La Tình Chúa – Giang Ân