I. Chúa là mạch nước nguồn sống

  1. Nhập lễ: Lạy Chúa Bao Ngày Tháng
  2. Đáp ca:  Đừng Cứng Lòng – Thánh Vịnh 94
  3. Dâng lễ: Tiến Dâng Lên -Phanxico  (red book page 137).  
  4. Hiệp lễ: Tình Ca Vô Tận – Ngọc Kôn
  5. Kết lễ: Cung Chúc Trinh Vương – Lm Hoài Đức (red book page 304).