I.  Hãy Yêu Thương Kẻ Thù.

  1. Nhập lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương – Vinh Hạnh (red book page 162).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 102
  3. Dâng lễ: Lễ Vật Tình Yêu – Lm. Mi Trầm (blue book page 88).
  4. Hiệp lễ: Kinh Hòa Bình – Lm Kim Long (red book page 216). 
  5. Kết lễ:Tiếng Hát Thiên Thu – Thiên Tân (blue book page 306).