I.

  1. Nhập lễ: Về Nơi Đây (red book page 98). 
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 118 – Thanh Lâm
  3. Dâng lễ: Lễ Vật Giao Hòa (red book page 130).
  4. Hiệp lễ: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy (red book page 217).  
  5. Kết lễ: Lời Mẹ Nhắn Nhủ (red book page 311).