I. Chúa chịu sự cám dỗ.

  1. Nhập lễ: Qùy Bên Cung Thánh (red book page 36).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 50
  3. Dâng lễ: Lời Chân Thành – Kim Long & Hoàng Khánh (red book page 131).
  4. Hiệp lễ: Chúa Giêsu Chịu Cám Dỗ – Lm. Nguyễn Hùng Cường – Viễn Xứ
  5. Kết lễ: Dâng Về Mẹ (red book page 303).