I. Hãy bền đỗ, sẽ giữ được linh hồn.

  1. Nhập lễ:  Niềm Vui Thiết Tha (red book page 85).
  2. Đáp ca: Thạnh Vịnh 97.
  3. Dâng lễ: Xin Dâng Cha 2.
  4. Hiệp lễ: Niềm Tin Còn Mãi.
  5. Kết lễ: Trên Con Đường Về Quê.