I. Sức Mạnh Của Niềm Tin.

  1. Nhập lễ: Chung Một Niềm Tin (red book page 66)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 94
  3. Dâng lễ: Hoan Ca Dâng (blue book page 107) 
  4. Hiệp lễ: Cho Con Thêm Lòng Tin
  5. Kết lễ: Lời Mẹ Nhắn Nhủ (red book page 311)