I. Chấp nhận khốn khó vì cuộc sống đời đời.

  1. Nhập lễ: Con Hân Hoan (red book page 70).  
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 145
  3. Dâng lễ: Trên Đĩa Thánh (red book page 138)
  4. Hiệp lễ: Chúa Trong Cuộc Đời 
  5. Kết lễ: Kinh Tạ Lễ (red book page 275)