I. Hãy sống nên trọn lành để được cứu độ.

  1. Nhập lễ: Lên Đền Thánh – Lm Thành Tâm (red book page 80).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 116
  3. Dâng lễ: Than Lua Mien – Lm Mi Tram (red book page 134). 
  4. Hiệp lễ:  Cửa Hẹp – Ý Vũ.
  5. Kết lễ: Lời Cầu Cho Xứ Đạo – Lm. Văn Chi (red book page 300).