I. Hãy tìm kiếm những sự trên trời.

  1. Nhập lễ: Vang Tiếng Ngợi Khen – Đỗ Vy Hạ (red book page 92). 
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 94
  3. Dâng lễ: Hiến Lễ Yêu Thương – Phương Anh
  4. Hiệp lễ:  Mong Chẳng Còn Gì – LM Quang Uy. 
  5. Kết lễ: LạyNữ Vương Mân Côi (red book page 313).