I.  Hãy kiên tâm khi cầu nguyện

  1. Nhập lễ: Con Hân Hoan – Kim Long (red book page 68).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 137C – Thanh Lâm
  3. Dâng lễ: Dâng Về Ngài – Hải Nguyễn
  4. Hiệp lễ: Chúng Con Cần Đến Chúa – Phanxicô (red book page 168).
  5. Kết lễ: Chút tình con thơ – Lm.Nguyễn Duy (red book page 322).