I. Chúa là Cha nhân từ.

  1. Nhập lễ: Hãy Trở Về
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 33 (Thiên Lý)
  3. Dâng lễ: Dâng (Anh Tuấn) (red book page 121)
  4. Hiệp lễ: Cha Ơi Con Đã Về (Nguyễn Quang Hiển) (red book page 151)
  5. Kết lễ:  Lạy Mẹ Xin Yên Ủi (red book page 326)