I. Cây tốt sinh trái tốt. Hãy sống gương lành và thánh thiện.

  1. Nhập lễ: Hãy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ (Ngọc Linh – CĐTT) (red book page 76)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 91 (Thanh Lâm) 
  3. Dâng lễ: Hy Lễ Cuộc Đời ( St Lm.Văn Chi )
  4. Hiệp lễ: Cúi Lạy Ngài
  5. Kết lễ: Dâng Về Mẹ (red book page 303)