I. Hãy làm đầy tớ phục vụ tha nhân

  1. Nhập lễ:  Tôi Mừng Vui (Lm. Kim Long) (red book page 89) 
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 32 Lạy Chúa Xin Thương Xót (TV 32)
  3. Dâng lễ: Dâng Đời Con (Sơn Dương)  
  4. Hiệp lễ:  Đường đến vinh quang (Lm. La Thập Tự) – Chị Thanh Vy
  5. Kết lễ: Tiếng Hát Thiên Thu (Dao Kim)  (blue book page 306)