I. Hợp nhất trong Thiên Chúa

  1. Nhập lễ:  Ngợi Ca (Nguyễn Duy) (red book page 83) 
  2. Đáp ca:  Thánh Vịnh 127 B – Thanh Lâm
  3. Dâng lễ: Dâng Tuổi Xuân Dang Tuoi Xuan (blue book page 111)
  4. Hiệp lễ: Địa Đàng Của Chúng Ta (Ca đoàn Maria)
  5. Kết lễ:  Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Cs. Khánh Ly)  (blue book page 311)