I. Sức mạnh niềm tin

  1. Nhập lễ:  Chung Một Niềm Tin (Đỗ Vy Hạ) (red book page 66) 
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 125
  3. Dâng lễ: Xin Dâng Lên (red book page 106) 
  4. Hiệp lễ:  Trông Cậy Chúa (red book page 178)
  5. Kết lễ:  Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi (Nguyễn Bang Hạnh) (red book page 313)