Với tình Bác Ái và Hợp Nhất trong Đức Kitô Phục Sinh, cộng đoàn chúng con xin cùng cầu nguyện cho linh hồn các thành viên, thân nhân và bạn hưũ đã qua đời:

2021
Tháng 9
Ông Vincente Hoàng Mạnh Hùng
Bà Anna Nguyễn Thị Nhìn
Ông Luca Phạm Văn Chung
Bà Anna Vũ Thị Quy

Tháng 8
Micae Lê Bùi
Phêro Trần Nho

2020
Tháng 9
Ông Phanxico Xavier Hoàng Duyên
Tháng 4
Ông Phaolô
Tháng 2
Bà Maria Trịnh Thị Kim Thiện

2019
Tháng 12
Bà Maria Trần Kim Lang
Tháng 9
Bà Têrêsa Nguyễn Thị Tuyến
Tháng 8
Ông Phêrô Đinh Văn Lập