I.

  1. Nhập lễ: Trăm Triệu Lời Ca (red book page 91)
  2. Đáp ca: Giới Răn Chúa (TV 18 LM Mi Trầm)
  3. Dâng lễ: Từng Giọt Rượu
  4. Hiệp lễ: Hãy Sống Ngay Lành
  5. Kết lễ: Kinh Tạ Lễ (red book page 275)

II. Hy sinh vì cuộc sống đời đời

  1. Nhập lễ: Con Hân Hoan (red book page 68)
  2. Đáp ca: Giới Răn Chúa
  3. Dâng lễ: Hiến Lễ Yêu Thương 3 (Phương Anh)
  4. Hiệp lễ: Cũng Một Kiếp Người (red book page 165)
  5. Kết lễ: Lạy Đức Mẹ La Vang