Chúa Nhật 4 Mùa Chay

1. Nhập Lễ: Hãy Chỗi Dậy (red book page 32) – YouTube
2. Đáp Ca: Thánh Vịnh 136YouTube
3. Dâng Lễ: Giờ Đây Chúng Con (red book page 127) – YouTube
4. Hiệp Lễ: Tìm Về Chân Thiện Mỹ (red book page 229) – YouTube
5. Kết Lễ: Cung Chúc Trinh Vương (red book page 304)

  1. Nhập lễ: Dẫn Bước Con Đi – Lm Kim Long.
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 136 – Thanh Lâm.
  3. Dâng lễ: Như Hương Thơm – Lm Kim Long.
  4. Hiệp lễ: Nguồn Chân Lý Cao Vời.
  5. Kết lễ: Lời Mẹ Nhắn Nhủ (red book page 311).