1. Nhập lễ: Lạy Chúa Bao Ngày Tháng
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 18 – Thanh Lâm.
  3. Dâng lễ: Lễ Vật Thống Hối – Paul Nguyễn
  4. Hiệp lễ: Dù Con Chưa Thấy Ngài
  5. Kết lễ: Kìa Ai (red book page 310).