Lạy Chúa Giêsu êm ái dịu dàng xin cho lòng con bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa.

Xin biến hoá thân con thành chính Mình Ngài, xin Chúa thần linh hoá bản thân con, ngõ hầu mọi cử chỉ, hành vi của con đều làm đẹp lòng Chúa.

Ước chi Ngài thực hiện điều ấy nơi con, nhờ quyền phép Thánh Thể con được rước mỗi ngày.

Ôi! con nóng lòng ước ao biến hoá toàn thân thành mình Chúa.

Ôi Chúa của con!

 

Mục Lục