KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

– Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

– Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.

Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

– Cầu cho chúng con.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

Mục Lục