Lạy Thiên Chúa Ba ngôi Cực Thánh, bao nhiêu lần con thở, bao nhiêu lần tim con đập, bao nhiêu lần máu con lưu chuyển trong thân con, là bấy nhiêu lần con ước muốn tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.

Ôi lạy Chúa, con ước ao được biến hóa toàn thân con thành Lòng Chúa Thương Xót, và trở nên hình ảnh sống động của Chúa. Nguyện xin cho mọi phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa và Lòng Chúa Thương Xót khôn dò của Chúa, chảy xuống trái tim và linh hồn con, để đến anh chị em con.

Lạy Chúa, xin giúp con: cho đôi mắt con được đầy Lòng Thương Xót, để con không bao giờ nghi ngờ hay xét đoán dáng vẻ bề ngoài, mà chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp nơi linh hồn anh chị em con và trợ giúp họ.

Lạy Chúa, xin giúp con: cho đôi tai con được đầy Lòng Thương Xót, để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em con, và không lạnh lùng làm ngơ trước những tiếng rên xiết đớn đau của họ.

Lạy Chúa, xin giúp con: cho miệng lưỡi con được đầy Lòng Thương Xót, để không bao giờ nói xấu anh chị em con, nhưng luôn nói lời an ủi và tha thứ cho tất cả mọi người.

Lạy Chúa, xin giúp con: cho đôi tay con được đầy Lòng Thương Xót, để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con, thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con. Xin cho con thật sự chỉ được nghỉ ngơi trong công việc phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa, xin giúp con: cho con tim con được đầy Lòng Thương Xót, để con cảm nhận được tất cả nỗi khổ của anh chị em con. Con sẽ không khước từ mở lòng cho bất cứ một ai. Con sẽ chân thành với cả những người con biết sẽ lạm dụng lòng tốt của con. Và con sẽ rào nhốt con lại trong Trái Tim Rất Mực Thương Xót của Chúa Giêsu. Con sẽ lãnh chịu nỗi khổ của con trong thinh lặng. Ôi lạy Chúa, nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót ngự xuống trên con.

Lạy Chúa, chính Chúa đã truyền cho con thực hiện ba mức độ Thương Xót. Một, là Làm Việc Thương xót dưới mọi hình thức. Hai, là nói Lời Thương Xót – nếu con không thể Làm Việc Thương Xót được, thì con phải giúp đỡ qua lời khích lệ. Và ba, là Cầu Nguyện – nếu không thể tỏ Lòng Thương Xót qua việc làm hay lời nói, thì con vẫn có thể thương xót anh chị em qua lời cầu. Lời cầu của con vẫn đến được những nơi đích thân con không thể hiện diện. Ôi, lạy Chúa Giêsu của con, xin hãy biến hóa con thành chính Chúa, vì Chúa làm được mọi sự. Amen.

 

Mục Lục