KINH DÂNG HIẾN THẾ GIỚI

Cho Lòng Thương Xót Chúa

(ĐGH Gioan Phaolo II 17- 8- 2002)

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, nơi Thánh Tử của Cha là Chúa Giêsu Kitô, Cha đã mặc khải và tuôn đổ tình yêu của Cha xuống cho chúng con, trong Đấng An Ủi là Chúa Thánh Thần.

Hôm nay, chúng con xin phó dâng nơi Cha, vận mệnh của thế giới và của từng người nam nữ. Xin Cha đoái nhìn chúng con là những tội nhân, chữa lành mọi yếu đuối của chúng con, trấn áp mọi sự dữ, và ban cho các dân tộc trên trái đất này, được cảm nghiệm Lòng Thương Xót của Cha. Ước chi họ luôn tìm được ở nơi Cha, một Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn mạch cho niềm hy vọng. Lạy Cha Hằng Hữu, nhờ Cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Con Cha, xin Cha dủ lòng thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, con xin tín thác nơi Chúa.

 

Mục Lục