KINH CẦU TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con
Xin Chúa thương xót chúng con

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thương xót chúng con (Câu nào cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Cha hằng có đời đời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Đức Mẹ Đồng trinh.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng ngôi thứ Hai cho trọn.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu uy vọng vô cùng.
Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là toà Đấng cực cao cực trọng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên Đàng.
Trái  Tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người cùng là chốn phải hướng về thay thảy.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã chịu xấu hổ nhuốc nha bội phần.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự an ủi.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con
Trái Tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng yên và làm lành cùng Đức Chúa Trời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu thương xót chúng con.

Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

 LỜI NGUYỆN: Chúng con lạy Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời. Chúng con xin Chúa con trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa con, cùng những lời ngợi khen, và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận, và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van vì một Đức Chúa Giêsu Kitô Con Chúa con, là Đấng hằng sống hằng trị làm một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Mục Lục