Lạy Chúa Giêsu của con, nhân danh toàn thể Giáo hội: con nài xin ban cho Giáo hội tình yêu và ánh sáng của Thánh Thần Chúa, và xin ban quyền năng Chúa trên lời nói của các linh mục để làm cho những tâm hồn chai đá được hoán cải và trở về cùng Chúa.  Lạy Chúa, xin ban cho chúng con những linh mục thánh thiện.  Chúa là chính Đấng gìn giữ các linh mục được thánh thiện.  Ôi Linh Mục Thượng Phẩm Cao cả, ước gì quyền năng của Lòng Thương Xót Chúa đồng hành với các linh mục ở mọi nơi, gìn giữ các ngài khỏi mọi cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ luôn luôn bủa vây các linh hồn linh mục.  Ôi lạy Chúa, Ước gì quyền năng Lòng Thương Xót Chúa làm tan vỡ và vô hiệu tất cả những gì gây hoen ố sự thánh thiêng của các linh mục, bởi vì Chúa có thể làm mọi sự.  Lạy Chúa, Đấng yêu dấu nhất của con, con nài xin Chúa cho sự vinh thắng của Giáo hội, cho những ơn lành trên Đức Thánh Cha và trên tất cả hàng Giáo sĩ, cho ơn hoán cải của các tội nhân không biết sám hối.  Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa chúc lành đặc biệt và ban ánh sáng cho các linh mục mà con đến xưng tội trong suốt cuộc đời con.  Amen.

 

Mục Lục