1. Hát kinh Chúa Thánh Thần
 2. Hát kinh Thánh Thể
 3. Kinh Chầu Mình Thánh
 4. Hát Đền Tạ
 5. Lần Hạt Mân Côi
 6. Hát trước ngắm thứ ba
 7. Hát trước ngắm thứ năm
 8. Hát Đền Tạ
 9. Kinh Đền Tạ Trái Tim Chúa
 10. Này Con Là Đá
 11. TANTUM– Khi đưa mắt lên chiêm cung Bí tích, Chúa Giêsu nương mình dưới bánh rượu, lòng tin vững chắc không hề nghi ngờ, tuy mắt không trông nhìn thấy nhãn tiền, từ đây khai mạc Giao ước thánh ân, niêm ấn bằng Máu Chiên Vượt qua.

  – Tôn vinh Chúa Cha vinh quang chiếu sáng, Chúa Ngôi Con muôn đời đáng chúc tụng, cùng chung ánh sáng vinh dự uy quyền, trong ánh vinh quang cùng Chúa Thánh Thần, từ nơi dương trần vang tiếng chúc ca, lên tới Tòa Chúa chốn trời cao. Amen.

 12. Cảm Tạ Chúa
 13. Hoặc hát Kính Đức Mẹ
 14. Kinh Trông Cậy

Phụ Chú:  Số 6 & 7 tuỳ nghi sử dụng tuỳ thời gian ngắn dài.

Nếu là mùa Chay: – Đọc Kinh Cầu Chịu Nạn và hát thêm những bài về mùa Chay.

Nếu là tháng 6: – Đọc Kinh Cầu Trái Tim Chúa

Tuỳ theo hoàn cảnh và mùa Phụng Vụ có thể thay đổi tuỳ ý.

 

Mục Lục