CHUỖI HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Lần vào mỗi 3 giờ chiều, giờ tuôn đổ Lòng Thương Xót Chúa. Trong những lần mạc khải cho nữ tu Faustina, Chúa Giêsu yêu cầu chị cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của Chúa khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Ðây là giờ phút đánh dấu Người trút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá.

Cách Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa:

Nếu đọc vào lúc 3 giờ sáng hay 3 giờ chiều là Giờ Lòng Thương Xót thì rất tốt, nhưng có thể đọc vào bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi viếng Thánh Thể. Bắt đầu bằng Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính và lần chuỗi dùng Chuỗi Mân Côi như sau:

Mỗi hạt lớn đọc:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con.

– Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây:

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu,

– Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (đọc 3 lần).

Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Chúa Thương Xót, – chúng con trông cậy ở nơi Ngài (đọc 3 lần).

(Sau đó có thể đọc những kinh sau đây).

 

 

Mục Lục