Mục Lục (theo tập sách Chầu Đền Tạ Thánh Thể)

– Khi đưa mắt lên chiêm cung Bí tích, Chúa Giêsu nương mình dưới bánh rượu, lòng tin vững chắc không hề nghi ngờ, tuy mắt không trông nhìn thấy nhãn tiền, từ đây khai mạc Giao ước thánh ân, niêm ấn bằng Máu Chiên Vượt qua.

– Tôn vinh Chúa Cha vinh quang chiếu sáng, Chúa Ngôi Con muôn đời đáng chúc tụng, cùng chung ánh sáng vinh dự uy quyền, trong ánh vinh quang cùng Chúa Thánh Thần, từ nơi dương trần vang tiếng chúc ca, lên tới Tòa Chúa chốn trời cao. Amen.

(Sau khi hát xong bài Đây Nhiệm Tích):

Xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại

Đáp: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.

Chủ Sự:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

Trở về Bí Tích Thánh Thể
Trở về Kinh Nguyện