I.

Nhập Lễ:  Về Bên Chúa (red book page 94)
Đáp Ca:  Thánh Vịnh 77
Dâng Lễ:  Ca Dâng Cảm Tạ(blue book page 101)
Hiệp Lễ:  Dự Tiệc Thánh (red book 145)
Kết Lễ:  Hoa Mân Côi (red book page 324)

II.

Nhập Lễ: Con Hân Hoan (red book page 68).
Đáp Ca: Bánh Bởi Trời (TV77) – Tuong An.
Dâng Lễ: Ca Dâng Cảm Tạ (blue book page 101).
Hiệp Lễ: Bánh Trường Sinh – Lm Bùi Ninh.
Kết Lễ: Giuse Bầu Cử (red book page 344).

RƯỚC KIỆU

Lạy Thánh Giuse (red book page 346).
Hãy Đến Cùng Giuse.