1. Nhập lễ: Ngợi Ca (red book page 83).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 84.
  3. Dâng lễ: Bài Ca Dâng Hiến (red book page 215).
  4. Hiệp lễ: Chứng Nhân Tình Yêu (red book page 152).
  5. Kết lễ: Sao Biển (red book page 302).