1. Nhập lễ: Chung Một Niềm Tin (red book page 66).
2. Đáp ca: Thánh Vịnh 29 (Thanh Lam).
3. Dâng lễ: Bánh Thơm Rượu Nồng.
4. Hiệp lễ: Trông Cậy Chúa (red book page 178).
5. Kết lễ: Trinh Vương Maria (red book page 331).