Chúa Nhật 11 Thường Niên

1. Nhập Lễ: Hát Lên Bài Ca (red book page 74).
2. Đáp ca: Thánh Vịnh 91 (Thanh Lam).
3. Dâng lên: Chúng Con Dâng (red book 116).
4. Hiệp lễ: Thân Phận Mọn Hèn.
5. Kết lễ: Nguyện Cầu Cho Giáo Xứ (red book page 300).
6. Father’s Day: Tình Cha Yêu (Trung Hải).