Nhập lễ: Con Bước Lên Bàn Thờ (red book page 67)
Đáp ca: Thánh Vịnh 115.
Dâng lễ: Tình Cha.
Hiệp lễ: Tiệc Thánh Trần Gian.
Kết lễ: Thánh Tâm Giêsu (red book page 395)