Chúa Nhật 3 Thường Niên

1. Nhập Lễ: Hát Lên Bài Ca (red book page 74) – YouTube
2. Đáp Ca: Thánh Vịnh 24MP3
3. Dâng Lễ: Dâng Lên Chúa Bánh ThơmYouTube
4. Hiệp Lễ: Chúa Là Con Đường (red book page 166) – YouTube
5. Kết Lễ: Lời Mẹ Nhắn Nhủ (red book page 311) – YouTube