Chúa Nhật 6 Thường Niên

  1. Nhập lễ: Mừng Chào Mùa Xuân.
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 31.
  3. Dâng lễ: Lễ Dâng Đầu Năm.
  4. Hiệp lễ: Trái Tim Tinh Tuyền.
  5. Kết lễ: Đầu Xuân Cầu cho Gia Đình.

1. Nhập Lễ:  Ca Lên Đi 2 (red book page 62) – YouTube
2. Đáp Ca:    Thánh Vịnh 31MP3
3. Dâng Lễ:  Tiến Dâng (red book page 136) – YouTube
4. Hiệp Lễ:  Ca Tình Tri Âm
5. Kết Lễ:      Con Xin Dâng Mẹ (red book page 294) – YouTube