Chúa Nhật 4 Thường Niên

I.

1. Nhập Lễ:  Niềm Vui Thiết Tha (red book page 85) – YouTube
2. Đáp Ca:    Thánh Vịnh 94MP3
3. Dâng Lễ:  Của Lễ Dâng ChaYouTube
4. Hiệp Lễ:  Lời Ban Sự SốngNghe bài hát
5. Kết Lễ:     Trong An Bình (red book page 284) – YouTube

II.

1. Nhập lễ: Về Nơi Đây (red book page 98).
2. Đáp ca: Đừng Cứng Lòng (TV 94) – Tuong An. (PDF)
3. Dâng lễ: Ca Dâng Cảm Tạ (blue book page 101).
4. Hiệp lễ: Lời Ngài Dẫn Lối – Lm. Nguyễn Văn Tuyên ̣(PDF)
5. Kết lễ: Sống Chứng Nhân (red book page 281).