Chúa Nhật 3 Thường Niên

I.
1. Nhập Lễ: Hát Lên Bài Ca (red book page 74) – YouTube
2. Đáp Ca: Thánh Vịnh 24MP3
3. Dâng Lễ: Dâng Lên Chúa Bánh ThơmYouTube
4. Hiệp Lễ: Chúa Là Con Đường (red book page 166) – YouTube
5. Kết Lễ: Lời Mẹ Nhắn Nhủ (red book page 311) – YouTube

II.
1.  Nhập lễ: Ngợi Ca (red book page 83).
2.  Đáp ca: Thánh Vịnh 24 – hvh. PDF
3.  Dâng lễ: Chúng Con Dâng (red book page 116).
4.  Hiệp lễ: Chúa Là Con Đường (red book page 166).
5.  Kết lễ: Kinh Tạ Lễ (red book page 275).