Chúa Nhật 2 Thường Niên B

I.
1. Nhập Lễ:  Hãy Đến Tung Hô Chúa  – YouTube
2. Đáp Ca:    Thánh Vịnh 39MP3
3. Dâng Lễ:  Lạy Cha Rất Thánh (blue book page 77) – YouTube
4. Hiệp Lễ:   Từ Rất Xa Khơi (red book page 201) – YouTube
5. Kết Lễ:      Trinh Vương Maria (red book page 331) – YouTube

II.
1. Nhập Lễ:  Con Hân Hoan (red book page 69).
2. Đáp Ca:   Thánh Vịnh 39MP3
3. Dâng Lễ:  Lạy Cha Rất Thánh (blue book page 77).
4. Hiệp Lễ:  Chứng Nhân Tình Yêu (blue book page 170).
5. Kết Lễ:  Tận Hiến Cho Mẹ (red book page 322).