1. Nhập Lễ: Lễ Hiển Linh.
  2. Đáp Ca: Lễ Hiển Linh (TV 71).
  3. Dâng Lễ: Con Quỳ Bên Máng Cỏ – Nguyễn Viết Sơn
  4. Hiệp Lễ: Chúa Thương Chúng Ta (red book page 17)
  5. Kết Lễ: Loài Người Ơi (red book page 18)