1. Nhập Lễ: Hoan Ca Maria (red book page 296)
  2. Đáp Ca: Bài Ca Mới (TV97) – Mi Giáng
  3. Dâng Lễ: Của Lễ Con Dâng – Thiên Lý
  4. Hiệp Lễ: Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – LM Nguyễn Duy
  5. Kết Lễ: Cung Chúc Trinh Vương (red book page 304)