I.

  1. Nhập lễ: Ngợi Ca (red book page 83)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 120 – Thanh Lâm
  3. Dâng lễ: Ca Dâng Cảm Tạ (blue book page 101)
  4. Hiệp lễ: Nguyện Cầu
  5. Kết lễ: Tiếng Hát Thiên Thu (blue book page 306)

II. Đừng ngã lòng, hãy kiên trì cầu nguyện.

  1. Nhập lễ: Về Nhà Cha (red book page 97) 
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 120
  3. Dâng lễ: Hiệp Dâng (red book page 128).
  4. Hiệp lễ: Hãy Cầu Nguyện Đừng Ngã Lòng.
  5. Kết lễ: Lạy Nữ Vương Mân Côi (red book page 312).