I.

  1. Nhập lễ: Hãy Quay Về (red book page 30)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 26
  3. Dâng lễ: Tình Cha (red book page 102)
  4. Hiệp lễ: Ngài Là Ánh Sáng Đời Con
  5. Kết lễ: Lạy Thánh Giuse (red book page 346)

II. Trở nên giống Đức Kitô. Hãy tôn thờ Chúa.

  1. Nhập lễ: Hãy Quay Về (Mi Trầm) (red book page 30)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 26 
  3. Dâng lễ: Tình Cha (Hải Ánh) (red book page 102)
  4. Hiệp lễ: Ngài Là Ánh Sáng Đời Con
  5. Kết lễ: Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Bảo Thy) (red book page 311)