Matthew Kelly

As Christians, we’re called to act in the world. We’re not called just to be spectators in this life. We’re called to take action—to take bold action, to be involved, to be engaged in the life of our culture, in the life of our country, in the life and experience of humanity.

It’s easy to get distracted, though, by all the things that we can’t impact. It’s easy to get distracted by all of the things that we can’t influence. There’s a lot of things we read in the news or watch in the news that we actually can’t do anything other than pray about.

And when we get caught up in those sorts of things—when we get lost in conversations about those sorts of things—we wander away from our sweet spot. You see every one of us, we got a sweet spot. There’s a sweet spot where you can have the most impact. There’s a sweet spot where you can have the most influence. And God wants you to act in that sweet spot. God wants you to live in that sweet spot and act in that sweet spot and influence in that sweet spot. And everything outside of that sweet spot, to some extent, is just a distraction.

So as we make this journey together, it’s a great opportunity to allow God to invite us back into our sweet spot and to really make us aware of that sweet spot and strengthen us in that sweet spot.

Sam Skiles

I love events, but I am not meant to lead them. I’m not a public speaker, I’m not a warm and fuzzy person, I don’t think I could lead a retreat. But what I can do is make the retreat run smoothly—and that’s what I do in events.

I love logistics, I love little details, I love timelines. Being an event coordinator is my sweet spot. I love working in events because I love doing the little things to make an event great. I want everyone to easily find their materials and find their seat. I want our volunteers to be excited so that everyone’s greeted by a friendly face. And I want to take care of our speakers so that they’re most prepared to deliver a great message. And if I do this stuff, I can affect everyone at the event without ever actually speaking to them.

Events have the power to change people’s lives. And if I can give everyone a great event-day experience by doing the little things, they might walk away with an idea that will change their world.

Behind the scenes is where I get to become the-best-version-of-myself. It’s where I get to change lives.

So how about you? What’s your sweet spot?

 

Việt Ngữ

Matthew Kelly

Là Kitô hữu, chúng ta được gọi để hành động và đi vào lòng thế giới này. Ơn gọi của chúng ta không phải chỉ là đóng vai trò của một kẻ qua đường hay chỉ làm khán giả nhìn xem cuộc sống này.  Chúng ta được kêu gọi để hành động, hành động một cách mạnh mẽ và can đảm, tham gia nhiệt tình vào đời sống văn hóa của chúng ta, trong cuộc sống của đất nước chúng ta, trong cuộc sống và trải nghiệm của nhân loại.

Tuy nhiên, chúng ta thường dễ bị phân tâm bởi những việc mà chúng ta không thể tác động hay ảnh hưởng vào.  Khi đọc hay xem tin tức mỗi ngày, có những sự việc xảy ra mà chúng ta không thể làm gì khác hơn là cầu nguyện. 

Một khi chúng ta bị cuốn vào những điều đó, thì chúng ta đi xa dần khỏi vị trí ngọt ngào mà Thiên Chúa đã ngầm ban cho mỗi người.  Mỗi một người trong chúng ta, ai cũng có một điểm ngọt ngào.  Nơi bạn , có một điểm ngọt ngào khiến bạn có tác động nhiều nhất.  Có một điểm ngọt ngào khiến bạn có ảnh hưởng nhất.  Đó là nơi mà Chúa muốn bạn hành động.  Chúa muốn bạn sống ở điểm ngọt ngào đó, hành động ở điểm ngọt ngào đó, và ảnh hưởng ở điểm ngọt ngào đó.  Mọi thứ bên ngoài điểm ngọt ngào của bạn, ở mức độ nào đó, chúng chỉ là một sự xao lãng.

Vì vậy, khi chúng ta cùng nhau đồng hành trong mùa Chay này, đây là một cơ hội tuyệt vời để cho phép Chúa mời chúng ta trở lại điểm ngọt ngào của mỗi người, và giúp  chúng ta nhận ra, phát huy, và củng cố điểm ngọt ngào của bản thân.

 

Sam Skiles

Tôi yêu các sự kiện, nhưng tôi không định làm người điều khiển chúng. Tôi không phải là người nói trước công chúng, tôi không nghĩ mình có thể điều khiển một buổi tĩnh tâm.  Nhưng tôi có thể làm cho buổi tĩnh tâm diễn ra suôn sẻ.

Tôi yêu hậu cần, tôi yêu chi tiết nhỏ, tôi yêu việc lên kế hoạch và sắp đặt các chương trình. Trở thành một điều phối viên các sự kiện là điểm ngọt ngào của tôi. Tôi thích làm việc trong các sự kiện vì tôi thích để ý tới các chi tiết nhỏ và làm cho sự kiện đó trở thành tuyệt vời. Tôi muốn có thể làm sao để những người đến tham dự tìm thấy tài liệu và chỗ ngồi dễ dàng.  Tôi muốn có thể làm cách nào để các tình nguyện viên hăng hái và vui vẻ, để nhờ đó mà các khách quan được chào đón bởi những khuôn mặt thân thiện và nhiệt tình nhất.  Tôi cũng muốn chuẩn bị âm thanh cho thật tốt để người nghe có thể nghe được rõ ràng những thông điệp tuyệt vời.  Và khi tôi làm được những việc này, tôi có thể tạo ảnh hưởng đến mọi người tại sự kiện mà không cần phải trực tiếp nói chuyện với họ.

Sự kiện có sức mạnh để thay đổi cuộc sống của mọi người.  Và nếu tôi có thể mang đến cho mọi người những trải nghiệm tuyệt vời trong ngày hôm đó bằng những cống hiến nhỏ của tôi, khi ra về, các khách quan cũng sẽ mang những ý tưởng đẹp để thay đổi thế giới của họ. 

Đằng sau hậu trường là nơi tôi có thể phát huy tốt nhất những ưu điểm hay điểm ngọt ngào của mình.  Đó là nơi tôi có thể thay đổi cuộc sống.

Vậy còn bạn thì sao? Điểm ngọt ngào của bạn là gì?

 

Xem Video

 

(Vỹ Nguyên lược dịch từ DynamicCatholic.com)